KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ
 • Ngày đấu giá
 • Tổ chức phát hành
 • Loại chứng khoán
 • Loại hình đấu giá
STT Tổ chức phát hành Loại CK Số lượng chào bán Số lượng CK trúng giá Giá trị chứng khoán trúng giá (đồng) Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Hàng không Cổ phần 1.320.000 1.320.000 26.160.000.000 05/01/2018
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng 18 Cổ phần 564.480 564.480 11.854.080.000 02/01/2018
3 Ngân hàng TMCP Phương Đông Cổ phần 18.887.709 13.160.000 171.140.100.000 29/12/2017
4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Cổ phần 10.000.000 10.000.000 102.920.110.000 29/12/2017
5 Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà Cổ phần 219.678.000 790.900 8.825.360.000 25/12/2017
6 Tổng Công ty Vàng Agribank Việt Nam - CTCP Cổ phần 12.615.440 12.615.440 189.785.424.000 15/12/2017
7 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam Cổ phần 96.235.310 5.350.000 136.960.000.000 08/12/2017
8 Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP Cổ phần 6.235.000 6.235.000 263.117.000.000 08/12/2017
9 Công ty Cổ phần Cảng Thanh Hóa Cổ phần 2.091.000 2.091.000 77.157.900.000 08/12/2017
10 Công ty Cổ phần Bất động sản Dầu khí Việt Nam - SSG Cổ phần 4.000.000 4.000.000 42.560.000.000 21/11/2017
  Tổng số 93 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>