• THÔNG TIN CÔNG BỐ
  • THỦ TỤC ĐẤU GIÁ
  • LỊCH ĐẤU GIÁ
STT Tổ chức phát hành Loại CK Vốn điều lệ (đồng) Số lượng chào bán Ngày đấu giá
1 Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình Cổ phần 66.792.897.475 1.603.000 26/02/2018
2 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hapulico Cổ phần 423.000.000.000 3.850.000 12/02/2018
3 Ngân hàng TMCP Tiên Phong Cổ phần 15.000.000.000.000 5.549.914 07/02/2018