Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index/Bảng
 • Bảng
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá bình quân Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ABC 18.700 21.500 15.900 18.900 18.800 18.700 19.000 18.600 0 0
2 ABI 29.900 34.300 25.500 - 29.900 29.900 - - 0 0
3 AC4 16.200 18.600 13.800 - 16.200 16.200 - - 0 0
4 ACE 26.000 29.900 22.100 - 26.000 26.000 - - 0 0
5 ACS 15.000 17.200 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 12.800 -2.200 -14,67
6 ACV 58.800 67.600 50.000 58.800 61.500 60.300 61.500 58.800 1.500 2,55
7 ADP 31.000 35.600 26.400 30.500 30.500 30.600 31.000 30.500 -400 -1,29
8 AFC 15.300 17.500 13.100 - 15.300 15.300 - - 0 0
9 AFX 4.000 4.600 3.400 - 4.000 4.000 - - 0 0
10 AGP 23.500 27.000 20.000 - 23.500 23.500 - - 0 0
  Tổng số 623 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>