Dữ liệu giao dịch
 • Ngày GD
 • Index
 • Ngành
 • Mã CK
Đơn vị: Đồng
STT Mã CK Giá Tham chiếu Giá trần Giá sàn Giá mở cửa Giá đóng cửa Giá cao nhất Giá thấp nhất Thay đổi (điểm) % thay đổi
1 ACB 28.100 30.900 25.300 28.300 28.100 28.400 28.100 0 0
2 ACM 2.100 2.300 1.900 1.900 2.100 2.200 1.900 0 0
3 ADC 15.100 16.600 13.600 15.100 15.100 15.100 15.100 0 0
4 ALT 13.300 14.600 12.000 - 13.300 - - 0 0
5 ALV 12.500 13.700 11.300 13.400 12.700 13.700 12.100 200 1,6
6 AMC 25.700 28.200 23.200 - 25.700 - - 0 0
7 AME 4.100 4.500 3.700 - 4.100 - - 0 0
8 AMV 14.200 15.600 12.800 14.000 13.900 14.200 13.900 -300 -2,11
9 API 37.000 40.700 33.300 35.400 37.500 37.600 35.400 500 1,35
10 APP 10.700 11.700 9.700 - 10.700 - - 0 0
  Tổng số 378 bản ghi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • >
 • >>