Chỉ số Top
  • Chỉ số
Ngày cơ sở 03/01/2012
Điểm cơ sở 100
Ngày Giao dịch 20/09/2017
Giá trị 194,74
Thay đổi (theo điểm) 1,00
% thay đổi 0,52
Giá trị vốn hóa của rổ chỉ số (nghìn đồng) 37.741.124.037,38
Giá trị cao nhất trong 52 tuần 194,88 (Ngày 18/09/2017)
Giá trị thấp nhất trong 52 tuần 139 (Ngày 13/12/2016)