HNX30 194,74 1,00 0,52
HNX30TRI 242,38 1,25 0,52
Xây dựng 154,20 -0,04 -0,03
Tài chính 177,59 1,66 0,94
HNX Index 105,18 0,45 0,43
Large 155,88 1,00 0,65
Công nghiệp 225,18 -0,43 -0,19
Mid/Small 168,58 -0,25 -0,15
UPCoM Index 54,57 0,13 0,24
UPCOM Large Index 92,39 0,42 0,46
UPCOM Medium Index 103,86 -0,08 -0,07
UPCOM Small Index 99,04 -0,08 -0,08
VNX50 1.211,62 -2,19 -0,18
VNX Allshare 1.185,11 -0,69 -0,06
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>