HNX30 241,66 1,41 0,59
HNX30TRI 303,77 1,77 0,59
Xây dựng 151,69 0,36 0,24
Tài chính 218,95 2,00 0,92
HNX Index 122,39 0,50 0,41
Large 188,34 0,73 0,39
Công nghiệp 224,30 0,25 0,11
Mid/Small 170,87 0,78 0,46
UPCoM Index 58,33 0,04 0,08
UPCOM Large Index 99,42 -0,01 -0,01
UPCOM Medium Index 110,50 0,11 0,10
UPCOM Small Index 102,88 0,25 0,24
VNX50 1.624,92 14,23 0,88
VNX Allshare 1.503,55 12,56 0,84
Dữ liệu được cung cấp với độ trễ 15 phút Xem tiếp >> Xem tiếp >>